Remove this ad

Lead

May 4 04 9:03 PM

Tags : :

Đy l một sỗ thủ thuật tạo chữ c hiệu ứng trong email Yahoo. Cc bạn c thể thay đổi mu chữ, mu của bng chữ, font, size chữ... ty theo của mnh. Đối với cc kiểu chữ khai bo mu bằng gi trị thập lục phn, cc bạn c thể tham khảo thm những gi trị của mu ở bảng Foreground Color trn thanh trạng thi để tạo mu chữ theo mnh.


Đầu tin bạn hy vo Compose sau đ chọn .View HTML ,copy v Paste đoạn m ny vo :

Tạo kiểu chữ mờ dần:

<SPAN style="FONT-SIZE: 36; FILTER: Alpha (Opacity=100, Finish Opacity=0, Style=1, StartX=0, StartY=0, FinishX=580, FinishY=0); WIDTH: 357; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial Black; HEIGHT: 50">Xin Chao!</SPAN>

Tạo kiểu chữ pha mu mờ dần:<font size=3><font COLOR=#FF0404>H</FONT><FONT COLOR=#D5042D>E</FONT><FONT COLOR=#AB0457>L</ FONT><FONT COLOR=#820481>L</FONT><FONT COLOR=#5805AB>O<JFONTXFONT COLOR=#2E05D5>!<JFONT></ font>Tạo kiểu chữ pha mu mờ dần gợn sng:<font size=3> <sup> <FONT COLOR=#FF0404>B</FONT> </ sup><sub><font
COLOR- #D5042D>Y</FONT><SUB> <FONT
COLOR-#AB0457>E</FONT><FONTCOLOR-#820481>!</FONT>
Cặp thẻ <sup>,</sup> dng để đưa chữ ln cao, cn cặp <sub>,</sub> để đưa chữ xuống thấp.

Tạo kiểu chữ "rằn ri":<SPAN style="FONT-SIZE: 18; FLLTER: Mask (color=#FF0000) Shadow(Color=#0000FF, Direction=225) Chroma(color #FF0000); WIDTH: 357; FONT-FAMILY: Arial Black; HEIGHT: 20">Xin Chao ! <JSPAN>
mong cac ban vui voi hieu ung nay
Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#4 [url]

May 8 04 12:07 PM

kieuchu nhayluc truoc minh da thay code cua no o dau roi nhung ma minh lai quen ko chu y la no o trang web nao.doi khi nao tim lai duoc thi minh se dua len de moi nguoi cung "use".co gang doi nhe"cavoicon"

user posted image

Quote    Reply   

#11 [url]

Jan 10 05 3:10 PM

cau it len mang nen khong de y do thoi..YAHOO Mail khong cho chung ta su dung ma HTML de gui thu nua.Nen khi ban compost thi khong the co trinh nay

user posted image

user posted image

Quote    Reply   

#13 [url]

Feb 17 05 12:33 PM

[B][COLOR=purple][COLOR=blue]cac' bac' cho em hoi? chut' nao`!!!
e hem`!!!the' lam` cach' nao` de? lam` duoc. chu~ chay.boi? vi` YAHOO MAIL ko cho ta su? dung. HTML thi` sao lam` no^i? chu~ chay. da^y????
hay~ giup cho toi voi'!!! langtucodon/30.gif

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help